ДНЕПР. Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у засіданні кафедри філософії ДНУ

17 травня, вікарій єпархії архієпископ Новомосковський Євлогій підвів цьогорічні підсумки та обґрунтував подальші перспективи розвитку спеціальності «Релігієзнавство» у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, долучившись о 14.30 в on-line режимі до зібрання – в університетському інтернет-просторі на платформі office 365 – професорсько-викладацького колективу кафедри філософії, де владика обіймає посаду доцента і курує релігієзнавчий освітньо-науковий напрям.

Внесенням до порядку денного засідання питань про результати підготовки магістрів-релігієзнавців, досягнуті у поточному навчальному році, мотивацію до навчання бакалаврів-релігієзнавців І-ІІІ курсів та забезпечення цьогорічного набору у бакалаврат і магістратуру ДНУ за спеціальністю «Релігієзнавство» була окреслена проблематика релігієзнавчої освіти, актуальна для найстарішого класичного університету Придніпров’я, а вичерпні відповіді на них, надані архієпископом Євлогієм, дозволили конкретизувати – щодо умов сьогодення – стратегічні рішення курованої ним робочої групи, відповідальної за організацію освітнього процесу у плані формування загальних і фахових компетентностей майбутніх викладачів, експертів і дослідників філософсько-релігієзнавчої сфери.

Владика Євлогій наголосив, що показник якості освіти, виявлений державною атестацією цьогорічного випуску магістерської освітньої програми «Релігієзнавство», – 100 %, а також частка дипломів із відзнакою, отриманих ними, — 70% свідчать і про готовність магістрів – випускників 2020-2021 академічного року до виконання професійних завдань, покликаних консолідувати народ України на сучасному етапі державотворення навколо одвічних цінностей, і про ефективність моделі ступеневого навчання релігієзнавців, розробленої і запровадженої у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Куратор релігієзнавчої освіти у ДНУ підкреслив: відповідність її університетської концепції і традиції українського академізму, і глобальним викликам сучасності підтверджується і реально високим – доведеним стовідсотковою успішністю – рівнем вмотивованості студентів–бакалаврів, які здобувають спеціальність «Релігієзнавство», як щодо власного вибору професії, так і щодо своєї навчальної діяльності, спрямованої на опанування нею.

Архієпископ Євлогій запропонував і цьогоріч провести, із дотриманням усіх протиепідемічних обмежень і санітарних вимог, церемонію урочистого вручення дипломів випускників релігієзнавчого та філософського відділень магістратури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. При обговоренні цієї пропозиції було визначено дату, час і місце проведення урочистостей – 21 травня, 11.30 ранку, аудиторія №814 Головного корпусу ДНУ.

Беручи до уваги складність реалізації, у ситуації пандемії, повномасштабних інформаційних технологій, покликаних забезпечити всебічне висвітлення загального змісту, науково-освітнього контексту і конкретики переваг підготовки бакалаврів і магістрів релігієзнавства у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, а також активність потенційних абітурієнтів, засвідчену кількістю звернень до університетської Приймальної комісії, владика Євлогій висловив думку про доцільність не лише вироблення ефективних мультимедійних форматів інформування вступників, але і запровадження форм віртуального спілкування з ними – у режимі реального чи відтермінованого діалогу. Ідея вікарного архієрея – доцента ДНУ, знаного на Дніпропетровщині і як організатор низки успішних вступних кампаній за релігієзнавчим напрямом, набула одностайної підтримки його колег – науково-педагогічних працівників кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара і була стверджена у рішенні, прийнятому кафедральною спільнотою на проведеному засіданні.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ